Jste zde: HlavníO tábořeNaše tradiceTáborová symbolika

Táborová symbolika


Hlavním symbolem tábora je znak, kterému pro jeho tvar  neřekne nikdo jinak než „KRÁVA“. Je složen ze tří částí :krava

Setonský kruh s býčími rohy, který naši kamarádi zálesáci nosí v barvě modré a bílé. pro ně je symbolem míru. Pro nás vedle toho je symbolem síly  naší práce a její užitečnosti.

Silueta hlídkového ohně   uvnitř  kruhu  je symbolem ostražitosti .  Čipernost jeho plamenů připomíná naše úsilí v boji  proti lenivosti.

Sovička v dolní části pod kruhem symbolizuje naši touhu po poznání a  moudrosti. 

Znak je barvy černé a leží na zlatém nebo žlutém  kruhu, zobrazujícím Slunce.

TÁBOROVÁ VLAJKA  je zelený obdélník (barva louky), v jehož středu je žlutý kruh (Slunce) s černou krávou.

SEKYRA PRÁCE symbolizuje naši pracovitost a neúnavnost .

Jejím zaseknutím do špalku začíná táborový život. pověst praví, že kdyby se ztratila, musíme okamžitě tábor ukončit, všechno sbalit a jet domů! Proto všichni sekyru práce / a nejen ji ) dobře střežme!

TÁBOROVÝ ŠÁTEK je čtverec 80x80 cm v barvách vlajky s černou krávou ve žlutém kruhu umístěnou v jednom cípu. Hospodářští pracovníci mohou mít černý s vlastním symbolem. Děti mívají zpravidla šátek 70x70 cm v barvách oddílů.

TÁBOROVÝ POKŘIK používámevždy, kdykoli to situace vyžaduje a dovoluje, slavnostní okamžiky nevyjímaje.

Vyvolávač :   SIGI  SAGA, SIGI SAGA  !!
Sbor: HEJA HEJA HEJA !!
V : JAK  JAK  JAK  ?
S:  TAK  TAK  TAK !
V:  KOLIK  KOLIK  KOLIK  ?
S:  DVA TISÍCE ČTYŘI !!  +)
V:  KDO  KDO  KDO  ?
S:  ŠTEFLOVA  SKÁLA !!
+)  sbor volá rok, který právě je. Pouze na závěr tábora

Po Valčíku voláme rok příští na znamení víry v setkání napřesrok.

 

Aktualizováno 27. 2. 2013 10:16

Go to top