Jste zde: HlavníO tábořeNaše tradiceOrganizace

Organizace

Rada žluté stuhy

Nejprve krátce něco o stuze. Název je trochu nadnesený, protože ve skutečnosti je stuha provedena ze šněrovadla. Nosí se na krku  a je na ní zavěšen symbol  „KRÁVA“ na ornamentu ze silné kůže. Ač jsou si tyto ornamenty velice podobné, přece je každý ve svých detailech jiný než ostatní. V případě, že máš na krku ještě šátek, slouží stuha  jako úvaz (šátek se pak neuzluje).

zlutakStuhy jsou v barvě černé nebo žluté. Při uvádění tohoto symbolu  v život jsme přijali tuto myšlenku: snažíme se naši práci s dětmi dělat svědomitě s jasným záměrem, a proto je to práce ušlechtilá. Jsou to tedy ušlechtilé činy, které jsou symbolizovány černou barvou.

ŽLUTÁ STUHA je vyšší stupeň. Její barva je odvozena od barvy Slunce na naší vlajce. Symbolizuje ušlechtilé činy i myšlenky svého nositele. Tuto stuhu dostávají jen skalní táboroví pracovníci, kteří již něco vědí a na táboře jsou obeznámeni natolik, že mohou v případě potřeby zastávat různé funkce, včetně funkce hlavního vedoucího.Zatímco nositelé černé stuhy  nejsou evidováni, nositele žluté stuhy můžeme spočítat na prstech, Jsou to tito kamarádi : Jitka Všetíčková, Liduška Lopatková, Míla Lopatka, Pavel Smutný, Jarda Sopr, Martin Sopr-Pit, Jan Spálený – Dick, Zuzka Štichová, Milan Vobecký - JUMBO, Filip Vosický, Standa Vosický,  Jenda Suchý – Piknik, Petr Suchý – Pikniček a Zbyněk Suchý. Tito lidé se mohou v případě potřeby sejít na vyžádání hlavního vedoucího v kruhu žluté stuhy a pomoci mu řešit problémy. Rada Žluté stuhy může vydat ústy hlavního vedoucího rozhodnutí, které je pak pro každého příslušníka tábora závazné, pokud nevyvstanou nové skutečnosti, které vezme hlavní vedoucí v potaz. Nositel žluté stuhy není na táboře považován za návštěvu i v případě, že ten rok s námi nejede. Může v době tábora přijít kdykoliv, bude vždy vítán ! I tehdy se může zúčastnit rady Žluté stuhy. Je však povinen podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a předložit zdravotní průkaz.
cernak

ČERNÁ STUHA je nižší stupeň  a může být udělena za ušlechtilé činy kterémukoliv kamarádovi. Zpravidla ji dostanou vedoucí oddílů či velmi dobří praktikanti.

Organizace

Táborníci jsou obvykle rozděleni do 6 smíšených oddílů. Dva oddíly tvoří děti ve věku 7 – 9 let, zbývající čtyři oddíly sdružují děti od 10 do 15 let. Oddíly jsou sestavovány tak, aby jejich síly byly vyvážené pokud možno co nejvíce pokud jde o věkové složení a pohlaví dětí. Oddíl vede a řídí ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ, jemuž je PRAKTIKANT k ruce jako pomocník, dětem jako rádce  a starší kamarád.Oddílový vedoucí je vždy plnoletý, proškolený naším sdružením a má schopnost pracovat s dětmi potvrzenou lékařem.  Letos se již podruhé můžeme pochlubit faktem, že všichni naši oddíloví vedoucí byli na našem táboře už jako děti, prošli i  postem praktikanta a jejich zkušenosti jsou tudíž velmi bohaté. Praktikanti jsou vždy starší 15 let a přesto, že se v táborové hierarchii počítají mezi tzv. „dospěláky“,  zodpovídá za ně oddílák, potažmo hlavní vedoucí, nemají tudíž ještě plné pravomoci. Přesto jsou na našem táboře nepostradatelní a my si jejich práce velmi vážíme. Také letošní praktikanty jsme si sami vychovali od dětských let a jsme rádi, že jejich zájem převyšuje naše možnosti a můžeme si vybírat jen ty nejlepší.

 

Aktualizováno 27. 2. 2013 10:31

Go to top